Malo o sportu, medijima i BDP-u

Ovo je više-manje formula za izračun BDPa. C je potrošnja građana i trgovačkih društava, I su investicije građana i trgovačkih društava, G je potrošnja centralne i lokalne vlasti, X je izvoz, a M uvoz. Zanimljivo je kako ista formula funkcionira neovisno o ekonomskom ili političkom modelu društva. Razlika je samo u omjerima između vlasti i građana. Pa je tako u...